seniorer, it-förening, seniornet, datakurser för seniorer, IT för seniorer
Logga in  \/ 
x
x
x
Sök - Kursprogrammet
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Frågor o Svar
Sök - GMS VIDEO

Årsmöte

TISDAGEN DEN 27 FEBRUARI

VÄLKOMMEN
Tisdagen den 27 februari är alla medlemmar välkomna till GMSeniorNet´s årsmöte på Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg

“Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida. I menyn "FÖR MEDLEMMAR/Årsmöteshandlingar". Efter inloggning.
Eller klicka här >> ”

Thomas Bengtsson
Ordförande

Läs vidare . . .

Dataskyddsförordningen och Personuppgiftslagen (1998:204)

GMSeniorNet (Göteborg-Mölndal Seniornet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du:

  • Besöker vår hemsida och accepterar cookies.
  • När du blir medlem hos oss, eller beställer GMSeniorNet nyhetsmail
  • När du som medlem anmäler dig till någon av våra studiecirklar.

Vilka personuppgifter behandlar vi när du blir Medlem?
I samband när du blir medlem i vår förening behandlar vi för- och efternamn, adress, telefon, e-post, födelsedatum samt medlemskapets betal- och förfallodatum . Utöver dessa uppgifter behandlar vi även användarnamn och lösenord, samt din IP-adress som kan kopplas till dig som person. Vid anmälan till studiecirklar registrerar vi namn, e-post samt telefonnummer.

Registreringens ändamål
GMSeniorNet registrerar personuppgifter och annan information om våra medlemmar i den utsträckning det behövs för att GMSeniorNet ska kunna fullfölja åtaganden gentemot dig som medlem, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både våra studiecirklar, nyhetsbrev, supportärenden och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera medlems och- cirkelavgifter, administrera anmälan till studiecirklar och nyhetsmail (vilket du kan avregistrera dig från). GMSeniorNet är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.  

Vilka delar vi personuppgifter med?
De flesta ideella föreningar har någon form av medlemsmatrikel. Så även vår förening. Alla medlemmar kan, efter säker inloggning, söka och ta del av övriga medlemmars namn, adress, telefon och e-postadress. Dock ej födelsedatum. Vidare kan alla medlemmar, efter säker inloggning, ta del av deltagarlistor till våra studiecirklar. Efter den 25 maj 2018 måste varje enskild medlem ge sitt samtycke för delning. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679.

GMSeniorNet lämnar aldrig ut medlemsuppgifter till tredje man.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
GMSeniorNet sparar dina uppgifter så länge det finns en Medlemsrelation och är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. Vid medlemskapets upphörande raderar GMSeniorNet alla personuppgifter. Studiecirklarnas deltagarlistor arkiveras digitalt i två år efter avslutad vår, respektive hösttermin.

Vilka rättigheter har du?
Varje enskild medlem kan själv, efter inloggning, kontrollera sina egna personuppgifter, samt ombesörja ändringar av uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Uppgifter utöver vad varje enskild medlem själv kan ta del av, registreras ej. 

Om du vill veta mer
Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, behöver hjälp med att ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via e-post på admin@gmseniornet.se


Vad är cookies och hur använder vi cookies?
GMSeniorNet hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder GMSeniorNet cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:
• Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.
• Hjälpa dig att hålla reda på vilka eventuella studiecirklar du är på väg att boka.
• Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
• Anpassa vår webbplatstjänster så att du får den information som som är relevant för dig.
• Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Det finns två typer av cookies och på GMSeniorNet webbplats används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på GMSeniorNet hemsida.