Vi respekterar din integritet 

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) skyddar dina personuppgifter och arbetar aktivt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. Vi använder cookies för att skydda dina data, samt för att anpassa tjänster som kursbokning, mötesanmälan mm.

Sök - GMS-FORUM
Sök - Frågor & Svar
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Taggar

Hösten 2017

Under hösten har vi fått 29 nya medlemmar. Jag hoppas verkligen att våra nya medlemmar känner sig välkomna och ser glädjen och nyttan av ett medlemskap. Vår förening har tagit ett rejält kliv framåt i avseendet ”modern kommunikation”. Jag tänker då närmast på Google Suite. En smart lösning för G Suite är en så kallad molntjänst, där allt arbete sker över Internet (lagring, skapa och dela dokument, skriva och samarbeta i realtid). Tanken är att skolorna i Ljusdal ska använda G Suite som verktyg då det skapar möjlighet till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation.

Kursdatorerna
Våra kursdatorer för ett lyft inför nästa termin. 11 stycken nyinköpta SSD-hårddiskar ligger och väntar på att installeras. Vår hårdvaruansvarige, Gösta Knutsson, ombesörjer installation och konfiguration.

Våra kurser
Hitintills har drygt ett hundratal medlemmar deltagit i höstens kursprogram. Det händer mycket och går fort i vår värld av modern kommunikation. Av den anledningen har vi återinfört kurser som är under en förmiddag. Informationsbehovet vid snabba förändringar i operativ, appar och övriga händelser skall vi kunna möta med en endagskurs.

Google Suite – Klassrum
Genom Google Suite är numera gmseniornet.se en integrerad del av Google. Styrelsen och handledare är två grupper som idag skapats i G Suite. Fantastiska möjligheter till samarbete öppnar sig genom G Suite.

G Suite är en så kallad molntjänst, där allt arbete sker över Internet (lagring, skapa och dela dokument, skriva och samarbeta i realtid). Min tanke är att vår förening ska testa möjligheterna att använda G Suite som verktyg till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation.

Den intresserade kan läsa mer på ”nätet”. Varför inte googla på google suite!

Google Klassrum kan vara morgondagens komplement till dagens kurser. För vår förening är Klassrum är i sin linda, men till våren är åtminstone en klassrum-kurs inplanerad. Google klassrum erbjuder program både för handledare och kursdeltagare. Återstå att se om det faller våra medlemmar och handledare i smaken.

Handledarna
Sedan vårterminen 2017 schemalägger våra handledare sina respektive kurser i Google kalender. Kalenderuppgifterna uppdateras omedelbart på föreningens hemsida. Ett bra exempel på samarbete över internet.

Hemsidan
Under hösten har vi testat med annonser på vår hemsida. Annonsintäkter kan vara ytterligare ett sätt att öka våra inkomster. Styrelsen får fatta beslut om annonstestet skall fortsätta.

Sedan tidigare finns formulär för olika ändamål på vår hemsida. Kursavbokning, reseersättning, anmälan om olika sammankomster är några exempel. Formulären ha omarbetats. Är tydligare och självsummerande.


Copyright © 2004 - 2019 GMSeniorNet. All Rights Reserved.

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774