Vi respekterar din integritet 

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) skyddar dina personuppgifter och arbetar aktivt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. Vi använder cookies för att skydda dina data, samt för att anpassa tjänster som kursbokning, mötesanmälan mm.

Sök - GMS-FORUM
Sök - Frågor & Svar
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Taggar

Juni 2017

Det har varit en intressant och givande vårtermin i vår förening. Vi har fått många nya medlemmar trots att vi inte annonserade i GP's bilaga "Kursstart", såsom tidigare år. Tyvärr får man konstatera att medlemstappet har varit stort. Ett trettiotal medlemmar har lämnat oss hitintills i år. Flera har helt enkelt avlidit. Bland annat några av våra gamla trotjänare. Det är inget mål i sig att maximera medlemsantalet.  Vi får anpassa medlemsantalet efter lokaler, handledare mm. Kvaliteten får inte tummas på. 250 till 300 medlemmar är det optimala. Enligt min bedömning. 

Månadsmötena
Våra månadsmöten är välbesökta. Första halvårets fem månadsmöten besöktes av 380 medlemmar och vänner. Inte bara medlemmar besöker våra månadsmöten. Våra möten är öppna för alla intresserade. Ett bra sätt att rekrytera nya medlemmar. När vår förening bildades för 13 år sedan beslutade vi att det enbart skall finnas IT-relaterad information på agendan. Detta gäller än idag. Varken luciasång eller annan underhållning finns med på vårt program. Här sätter vi modern kommunikation i främsta rummet.

Efter önskemål från våra medlemmar har vi ersatt fikabullen till en riktigt smakrik ostfralla.

Studiecirklarna
Under våren har vi genomfört 15 studiecirklar med totalt 137 deltagare. Cirkelutbudet i januari var 18 studiecirklar med 180 platser. Sålunda har vi ställt in 3 cirklar med för få deltagare. Två av dom var så kallade endagscirklar. Höstens cirklar kommer att vara på minst tre tillfällen (9 lektionstimmar). Endagscirklarna plockar vi bort.
Cirklar med mobila enheter, sociala medier och Windows 10 på programmet har toppat listan över de mest populära cirklarna. Inte så konstigt egentligen.
Cirkelbokningen har fungerat över förväntan. Likaså vår automatiska väntelista till fullbokade cirklar.
Även om vi anstränger vår lyhördhet avseende medlemmars önskemål om cirkelinnehåll, är det inte alltid genomförbart. Vi behöver helt enkelt fler handledare.
Samarbetet med Folkuniversitetet tycker jag fungerar bra.

Handledarna
Att vara handledare i vår förening är en stimulerande och glädjefylld uppgift. Handledarna är föreningens grundbult. Känner inte handledaren glädje och trivsel inför sin ideella uppgift, är detta ett misslyckande från styrelsens sida. Har vi inga handledare som villigt delar med sig av sina kunskaper, faller vår förening. 

Till dig som snuddat vid tanken att vara handledare i vår förening. Tveka inte att kontakta mig! Tillsammans lägger upp ett program i behagligt tempo så att även du, på sikt, ytterligare kan berika din tillvaro. Hur lite eller mycket du kan inom modern kommunikation, finns det alltid andra medlemmar som mer än gärna tar del av dina kunskaper.

Under våren har Folkuniversitetet varit behjälplig med att arrangera två utbildningsdagar för våra handledare. Jag hoppas att detta kommer att upprepas vid ett senare tillfälle.

Medlemssupport. GMS -FORUM
Föreningens support, på fredagar 09:00 - 12:00, tuffar tryggt på. Till glädje för en del av våra medlemmar. Ett försök med medlemsforum har inte slagit så väl ut. Jag hade kanske hoppats att ett forum, för utbyte av kunskap och erfarenheter, hade varit ett gott alternativ till fysiska träffar. Forumet får väl hänga med något år till.

Hemsidan
Vår hemsida är välbesökt. Under tolvmånadersperioden maj 2016 - maj 2017 har vi haft 81 700 unika besökare. Hemsidans databasorienterade gränssnitt är av modernaste snitt. Här kan varje medlem själv

  • administera inloggningsuppgifter och göra adressändringar
  • boka och avboka studiecirklar
  • anmäla sig till våra möten
  • formulär för support, reseersättning, medlemsanmälan och mycket mer

Utan detta högst moderna hjälpmedel skulle administrationen av vår förening varit betungande

Egen administration
Sedan en tid har vi även all vår bokföring som molnettjänst i Visma - online. 

GDPR (General Data Protection Regulation). Ny dataskyddsförordning - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679
Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Ersätter delvis den gamla personuppgiftslagen. Grundstenen är bland annat att individen (läs medlemmen) har äganderätt till sina personuppgifter som organisationen hanterar. Exempel är vårt medlemsregister och deltagarlistor. Vidare krävs samtycke från den enskilda medlemmen för att kunna dela personuppgifter såsom adress, telefon och email till övriga medlemmar.

När det gäller integritetsskydd, säkerhet och dokumentation över vår hantering av personuppgifter, ligger vår förening långt framme. Vi har sedan flera år en SSL-krypterad webbplats. Troligen kommer vårt medlemsregister att se annorlunda ut om ett år, när GDPR har trätt i kraft.

Styrelsen har beslutat att utse Tone Olegård till föreningens Personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets uppgift är att se till att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom vår organisation.

 

Tack alla medlemmar, handledare, styrelseledamöter samt Folkuniversitetets personal för ett väl fungerande första halvår. Jag önskar er alla en skön sommar!

Thomas Bengtsson


Copyright © 2004 - 2019 GMSeniorNet. All Rights Reserved.

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774