Vi respekterar din integritet 

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) skyddar dina personuppgifter och arbetar aktivt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. Vi använder cookies för att skydda dina data, samt för att anpassa tjänster som kursbokning, mötesanmälan mm.

Sök - GMS-FORUM
Sök - Frågor & Svar
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Taggar
Anders Lyrheden

Årsmötet den 26 februari 2019

I samband med årsmötet var en speciell gäst inbjuden. Innan själva årsmötesförhandlingarna  drogs igång, Anders Lyrheden från Smart Eye AB dagen. Smart Eye AB är ett svenskt högteknologiskt företag i Göteborg som utvecklar och säljer produkter för ögonspårning. Ögonspårning är ett system för att spåra ögonrörelser och hur blicken är riktad i realtid. Den används för forskningsapplikationer och har tillämpningar inom fordonselektronik. Smart Eyes produkter säljs direkt och genom återförsäljare och partners över hela världen.

Varje år dör, i världen, ca 1,3 miljoner människor i trafikolyckor. Smart Eyes system har väckt ett synnerligen stort intresse inom just bilindustrin. Mycket för att förhindra just bilolyckor på grund av en ouppmärksam bilförare.

På ett trevligt och informativt sätt berättade Anders om Smart Eyes framgångar. Vi fick en inblick i företagets historik och över upphandlingsproceduren inom bilindustrin. Speciellt intressant för oss gamla göteborgare som levt med företaget Volvo, norr om ”älva”.


Dags för fika och läcker räkmacka som föreningen, dagen till ära bjöd på. Efter fikat drog vi igång med själva årsmötesförhandlingarna. Vår ordförande Thomas Bengtsson öppnade mötet så som våra stadgar föreskriver. Till mötesordförande valdes Lennart Ling och sekreterare Christina Roiha. 67 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Lennart hanterade skickligt ordförandeklubban vidare genom dagordningen. Till ny ordförande i vår förening valdes Christer Björstad. Christer har suttit med i styrelsen under några år. Främst med ansvar för vår utåtriktade verksamhet, typ månadsmöten med mera. Direkt efter årsmötet samlades den nya styrelsen för ett första konstituerande möte. Styrelsens ledamöter och dess respektive funktioner kommer att presenteras i samband med att årsmötesprotokoll och övriga handlingar finns på plats.

En motion, undertecknat av vår avgående ordförande Thomas Bengtsson, och Lennart Calmegren hade lämnats in. Motionen bifaldes av församlingen. Innehållet gick i korthet ut på att namnändra vårt föreningsnamn (firma) och domän. Att ha ordet seniornet med i vårt namn får närmast ses som en belastning. Mötet gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna, och konsekvenserna av ett namnbyte.

Vår nyvalde ordförande avtackade avgående ledamöter. Samt riktade ett stort tack till kaffegruppen. Fräscha vårtulpaner delades ut. Avgående ordförande belönades dessutom med ett par fjädrande vandringsstavar. Vilket han tacksamt tog emot!


Nyvalde ordförande Christer Björstad avtackar Thomas Bengtsson


Copyright © 2004 - 2019 GMSeniorNet. All Rights Reserved.

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774