Vi respekterar din integritet 

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) skyddar dina personuppgifter och arbetar aktivt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. Vi använder cookies för att skydda dina data, samt för att anpassa tjänster som kursbokning, mötesanmälan mm.

Sök - GMS-FORUM
Sök - Frågor & Svar
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Taggar

Månadsmötet oktober 2017

Ett nittiotal medlemmar hade kommit till dagens månadsmöte. Temat var gratis molntjänster och programvaror.

Föreningens ordförande Thomas Bengtsson inledde mötet med ett kort referat från förmiddagens styrelsemöte. Några av besluten var inköp av nya SSD-diskar till våra kursdatorer. En uppmaning till oss medlemmar var att vi skall, i möjligaste mån, svara på de enkäter som vi får till oss. Ju mer vi deltar och svarar, ofta helt anonymt, desto bättre kan föreningen forma såväl kurser som medlemsmöten.

I april 2016 antogs den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja gälla som lag i Sverige den 25 maj år 2018. Vår förening är väl förberedd. Medlemsansvarige Tone Olegård är av Datainspektionen registrerat dataskyddsombud.

Månadens APP
Oktober månads APP är Google översätt. Förutom på internet finns appen både för Android och för Apples mobila enheter. Mycket användbar vid bland annat resa. Dessutom gratis.

Nästa punkt var molntjänster. De tre stora företagen som erbjuder gratis lagring i det så kallade molnet är Google, Microsoft och Apple. Som exempel visade Thomas GoogleDrive. Hur man, utan installerade programvaror, förutom en webbläsare förstås, bland annat kan arbeta med ordbehandling och kalkyl. Och spara dokumentet i molnet.

En del frågor blev inte riktigt besvarade. För tydlighets skull finns beskrivningar på annan plats på vår hemsida. Dessutom finns komigång-videosekvenser på GMS-VIDEO.

GoogleDrive klicka här>>
Microsoft OneDrive klicka här >>
iCloud klicka här >>

Efter välbehövlig paus och fika med fralla tog Sten Rosberg över föreställningen. Sten var tydlig med att förklara skillnaden mellan freeware och shareware. Freeware är i regel helt gratis att använda medan Shareware, alternativt utvärderingsprogram, får man oftast använda under en begränsad period, kostnadsfritt får testa programvaran, ibland med nedsatt funktionalitet. Inom denna period måste programmet antingen avinstalleras eller betalas, annars kan det sluta fungera eller visa en påminnelse vid användning.

Sten visade Microsoft Defender som finns med i Windows operativsystem. Ett tillräckligt bra antivirussystem så ytterligare antivirusprogram kan anses onödigt att köpa. Möjligen kan man komplettera med ett sk Malware-program. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Sten gav prov på ytterligare programvaror som finns för nedladdning. Bland annat Programbanken hos PC FÖR ALLA. Till Programbanken klicka här >>

Strax efter klockan 14 avslutade Thomas mötet.

 


Copyright © 2004 - 2019 GMSeniorNet. All Rights Reserved.

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774