Tisdag 27 september
välkomnar vi

Ewa Wieselgren

Studiecirklar

SENiORER i MÖTE MED MODERN KOMMUNiKATIONSTEKNiK

Bekymmer med inställningar?
WorkShop
En vän i nöden!

SENiORER i MÖTE MED MODERN KOMMUNiKATIONSTEKNiK

Testa dina förkunskaper

God idé innan du bokar en studiecirkel

Till testet . . .

Frågor och svar om våra studiecirklar