Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Senaste mötesreferat

Ett välbesökt möte med innehåll utöver det vanliga. Sten Rosberg föreläste under temat ”Datorn och Internets historia”.

Föreningens ordförande Thomas Bengtsson hälsade oss ca 70 deltagare välkommen

...

Slide background

SENiORER MÖTER MODERN KOMMUNiKATiON

Studiecirklar

GMS-FORUM

Bli medlem

@Läs vidare . . .

@Läs vidare . . .

@Läs vidare . . .

Troligen Sveriges mest kompetenta Seniornet-förening. En mix av kunskap, utbyte av erfarenheter och support. Under trivsamma former. Allt för att möta modern kommunikationsteknik. För Seniorer av Seniorer.

Sammankomster

@Läs vidare . . .

Medlemmar deltar i våra IT-cirklar till självkostnadspris. Här lär vi oss hantera vardagens IT-kommunikation. Smarta mobiler och sociala medier.

GMS-FORUM är en funktion som återuppstått på vår hemsidan. Modern och lättanvänd. Innehåller egentligen allt man kan önska sig av ett medlemsforum.

Varje månads träffas medlemmarna för information och erfarenhetsutbyte. Alltid med ett aktuellt IT-tema på agendan.

Det är enkelt att bli medlem i Göteborg-Mölndal Seniornet. Årsavgiften är SEK 250.- När medlemsavgiften är betald får du tillgång till allt vad vår förening har att erbjuda inom modern kommunikation

Värdefulla guider från Internetstiftelsen i Sverige