seniorer, it-förening, seniornet, datakurser för seniorer, IT för seniorer
Logga in  \/ 
x
x
x
Sök - Kursprogrammet
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Frågor o Svar
Sök - GMS VIDEO

Årsmöte

TISDAGEN DEN 27 FEBRUARI

VÄLKOMMEN
Tisdagen den 27 februari är alla medlemmar välkomna till GMSeniorNet´s årsmöte på Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg

“Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida. I menyn "FÖR MEDLEMMAR/Årsmöteshandlingar". Efter inloggning.
Eller klicka här >> ”

Thomas Bengtsson
Ordförande

Läs vidare . . .

GMSeniorNet

Information

MÅNADSMÖTEN MED AKTUELLA IT-TEMAN.

Varje månads träffas vi för information och erfarenhetsutbyte. Alltid med ett aktuellt IT-tema på agendan.

Kurser

MELLAN 10 OCH 15 KURSER VARJE TERMIN

Vi deltar i våra IT-cirklar till självkostnadspris. Här lär vi oss hantera vardagens IT-kommunikation. Smarta mobiler och sociala medier.

Vill du också vara med i vår förening?. Årsavgiften är SEK 250.- När medlemsavgiften är betald får du tillgång till allt vad vår förening har att erbjuda inom modern kommunikation.

ENKELT ATT BLI MEDLEM

Medlem

SENiORER MÖTER MODERN KOMMUNiKATiON